бодър

бодър
прил. - жизнен, здрав, жив, жизнерадостен, свеж, с пълни сили, весел
прил. - енергичен, бърз, пъргав
прил. - събуден, внимателен, бдителен, буден

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • буден — прил. събуден, интелигентен, любознателен, съзнателен, осъзнал се прил. бдителен, внимателен, съобразителен, пъргав, жив, нащрек, енергичен, деятелен, бодър, бърз, подвижен, разтропан прил. безсънен, бодърствуващ, незаспиващ прил. жизнен прил.… …   Български синонимен речник

  • ведър — прил. ясен, безоблачен, свеж, пресен, прохладен, хладен, лазурен прил. светъл, чист прил. бодър, весел прил. спокоен, тих, кротък …   Български синонимен речник

  • весел — прил. радостен, жизнерадостен, доволен, засмян, усмихнат, ухилен, жив, бодър, игрив, веселяк, приятен, приветлив, свеж, духовит, остроумен, разположен, в настроение, щастлив прил. комичен, смешен, шеговит прил. въздушен, лек, лекомислен прил.… …   Български синонимен речник

  • жив — прил. здрав, жизнен прил. пъргав, бърз, енергичен, деен, активен, подвижен, съобразителен, събуден, буден, игрив, весел, бодър, разпален, оживен прил. ярък, очевиден, ясен прил. изразителен, образен, картинен, релефен прил. напрегнат прил …   Български синонимен речник

  • жизнерадостен — прил. жизнен, жизнеспособен, весел, радостен, доволен, бодър, здрав, засмян, безгрижен, темпераментен, енергичен, сангвиничен прил. жив, оживен прил. любезен, вежлив прил. млад, младежки, юношески, характерен за младостта, свеж …   Български синонимен речник

  • здрав — прил. як, крепък, силен, държелив, издръжлив, устойчив, непоколебим, жизнеспособен прил. запазен, невредим, неповреден, незасегнат, ненакърнен, непокътнат, ненакърним, недокоснат, цял, читав прил. солиден, твърд, набит, траен, плътен, стабилен,… …   Български синонимен речник

  • крепък — прил. силен, здрав, як, твърд, стабилен, непоклатим, мощен, неизтощим прил. жизнен, бодър прил. здраво закрепен, неподвижен, траен …   Български синонимен речник

  • одухотворен — прил. оживен, жизнен, одушевен, съживен прил. весел, бодър …   Български синонимен речник

  • оживен — прил. жив, пъргав, жизнерадостен, жизнен, весел, енергичен, бодър прил. многолюден, шумен, раздвижен, размърдан, динамичен прил. възбуден, бурен, нервен, активен, трескав, напрегнат, разгорещен прил. бърз, чевръст прил. добре развиващ се,… …   Български синонимен речник

  • оживителен — прил. живителен, животворен, жизнерадостен, ободрителен, освежителен, бодър …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”